Czy firmowa wigilia dla pracowników może być kosztem uzyskania przychodu?

W przypadku wigilii organizowanej na rzecz pracowników, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, uznaje że wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Budowanie zespołu to jest żmudna praca. Zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną, nie ma przeciwskazań, żeby spotkania motywacyjne, w tym organizację wigilii firmowej dla pracowników, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

A co, gdy zaproszę kontrahentów? Wtedy organy stoją na stanowisku, że ma to charakter reprezentacyjny, budowania określonego wizerunku przedsiębiorstwa, który nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów.  Przedsiębiorca zatem nie będzie uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na Spotkania integracyjne w zakresie dotyczącym Współpracowników, tj. osób wykonujących pracę na podstawie umowy współpracy (tzw. B2B), ponieważ wydatki te stanowią wydatki na reprezentację, a ich głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku przedsiębiorcy wobec osób trzecich, niebędących pracownikami.

„Stwierdzić zatem należy, że przedstawionym stanie faktycznym Spółka nie będzie uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na Spotkania integracyjne w zakresie dotyczącym Współpracowników, tj. osób wykonujących pracę na podstawie umowy współpracy (tzw. B2B), ponieważ wydatki te stanowią wydatki na reprezentację, a ich głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku przedsiębiorcy wobec osób trzecich, niebędących pracownikami Wnioskodawcy. Zatem ww. wydatki zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.” Pismo z dnia 1.12.2022 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0111-KDIB1-1.4010.611.2022.3.BS

Sprawdź pozostałe artykuły