Czy mogę wystawiać fakturę na dane przedsiębiorcy, do paragonu, gdzie na paragonie nie było NIP nabywcy?

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, któremu zdarza się, iż w krótkim odstępie czasu (z reguły 1-2 dni) klient wraca do Spółki z prośbą wystawienia faktury VAT, podając numer NIP i dane prowadzonej działalności gospodarczej do paragonu, który tego NIP nie zawierał. Klient oczekuje wówczas wystawienia faktury VAT na wskazane wyżej dane. Spółka wskazuje, iż na chwilę obecną nie wystawia faktur do paragonów niezawierających NIP, jednakże ze względu na pojawiające się sporadyczne prośby od klientów w tym zakresie chciałaby jednoznacznie wyjaśnić tę sytuację.

W związku z tym Spółka zadała następujące pytanie: „Czy Spółka, na podstawie art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, ma prawo wystawić fakturę zawierającą dane Klienta do paragonu niezawierającego NIP?”.

WSA w Białymstoku uznało, że nie.

„W kontekście art. 106b ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570) oświadczenie przedsiębiorcy, że dokonuje on zakupu jako podatnik VAT, jest czynnością jednokrotną i nieodwoływalną, o charakterze wiążącym dla późniejszych skutków podatkowych wynikających z wystawienia faktury VAT. Złożenie takiej deklaracji po wystawieniu paragonu z kasy fiskalnej jest bezskuteczne, niezależnie od powodu zmiany charakteru podmiotowego, w jakim podatnik miał zamiar dokonać nabycia.” Wyrok WSA w Białymstoku z 11.10.2023 r., I SA/Bk 264/23

Sprawdź pozostałe artykuły