KSeF krok po kroku

Podczas kursu omawiamy wszystkie aspekty związane z Krajowym System e-Faktur, a zatem logowanie się, uwierzytelnianie, wystawiania faktur, korygowanie faktur, kursy walut, ustalanie obowiązku podatkowego.

W kursi przygotowano także część praktyczną obejmującą aspekty związane z logowaniem się, wdrożeniem KSeF do firmy, biura rachunkowego, czy wystawianie faktur za pośrednictwem aplikacji Ministerstwa Finansów krok po kroku.

Po kursie możesz samodzielnie zacząć wdrażać KSeF bez problemów.

Dostęp do końca roku 2024.

 

Krajowy System E-Faktur

Część podatkowa

1. Wstęp do logowania

 • Do czego służy i jaką rolę pełni Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
 • Jakie podmioty i osoby są uprawnione do KseF?
 • Jak nadać uprawnienia pracownikom lub zewnętrznej księgowości do KSeF?
 • Czy można ograniczać zakres uprawnień w KSeF?
 • Tokeny do KSeF i sposób ich generowania.
 • Metody uwierzytelniania się w KSeF.
 • Wypełnianie ZAW-FA i składanie go do urzędu.

 

2. Fakturowanie w KSeF

 

 • Definicja faktury ustrukturyzowanej w KSeF.
 • Obowiązek wystawienia faktury.
 • Obowiązki wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF.

 

3. Zakres podmiotowy

 

 • Podatnicy zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
 • Podatnicy zwolnieni z obowiązku, ale uprawnieni do wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
 • Podatnicy zwolnieni z obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
 • Podmioty zagraniczne, a KSeF.
 • Przykłady dla obowiązków:
 • Faktura wystawiana za usługę w Polsce do polskiego podmiotu.
 • Faktura WDT a KseF.
 • Faktura na eksport usług, a KSeF.
 • WNT, a KSeF.
 • Faktury wewnętrzne, a KSeF.
 • Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych.
 • Udostępnianie faktur ustrukturyzowanych.
 • Udostępnianie faktur ustrukturyzowanych nievatowcom.
 • Oznaczanie kodem QR faktur.
 • Przepisy epizodyczne.

 

4. Daty, terminy, formaty faktury ustrukturyzowanej

 

 • Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej.
 • Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 • Termin wystawienia faktury ustrukturyzowanej.
 • Numer faktury ustrukturyzowanej.
 • Forma numeru faktury ustrukturyzowanej.
 • Wygląd faktury ustrukturyzowanej.
 • Pola faktury ustrukturyzowanej.
 • Ważne informacje dotyczące faktury ustrukturyzowanej.

 

5. Wysyłka i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych

 

 • Sesja interaktywna, czyli do czego służy i jakie ma zalety, a jakie wady.
 • Sesja wsadowa, czyli do czego służy i jakie ma zalety, a jakie wady.

 

 

6. Awaria systemu KSeF

 

 • Definicja awarii KSeF.
 • Wystawianie faktur w okresie awarii KSeF.
 • Otrzymywanie faktur a okresie awarii KSeF.
 • Kazusy i analizy przypadków w sytuacji awarii KSeF.
 • Termin na przesłanie faktury do KSeF po ustąpieniu awarii.
 • Kody QR, a awaria.
 • Czym się różni awaria ogłoszona w social mediach od awarii ogłoszonej w BIP.

 

7. Niedostępność systemu

 

 • Definicja niedostępności lub niemożliwości dostępu po stronie podatnika w KSeF.
 • Wystawianie faktur w okresie niedostępności KSeF.
 • Otrzymywanie faktur a okresie niedostępności KSeF.
 • Kazusy i analizy przypadków w sytuacji niedostępności KSeF.
 • Termin na przesłanie faktury do KSeF po niedostępności.
 • Kody QR, a niedostępność.

 

8. Kursy walut, a KSeF

 

 • Zasada ogólna dotycząca ustalania kursu walut.
 • Zasada ustalania kursu walut dla obowiązku podatkowego w momencie wystawienia faktury.
 • Zasada ustalania kursu walut dla dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego).

 

9. Korekty, a KSeF

 

 • Zasady korekt in minus u sprzedawcy.
 • Korekta in minus u sprzedawcy, a awaria lub niedostępność.
 • Korekta in minus u nabywcy.
 • Korekta in minus u nabywcy, a awaria lub niedostępność.
 • Noty korygujące w KSeF.

 

10. Nowe zasady dotyczące faktur papierowych i elektronicznych

 

 • Zasady zapewnienia autentyczności.
 • Zasady wystawiania i przekazywania.

 

11. Duplikaty faktur elektronicznych i papierowych

 

 • Duplikaty faktur elektronicznych i papierowych.
 • Ponowne udostępnienie faktury ustrukturyzowanej.
 • Duplikaty faktury ustrukturyzowanej w okresie awarii.

 

12. Sankcje w KSeF

 

 • Sankcja za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych.
 • Sankcja za nieprzesłanie faktur po ustaniu awarii lub niedostępności.
 • Faktura bez podatku VAT, a sankcja.
 • Forma powiadomienia o sankcji.

 

13. Oznaczanie płatności za faktury ustrukturyzowane

 

 • Kto jest zobowiązany do oznaczania?
 • Oznaczanie płatności zbiorczych.
 • Identyfikator zbiorczy.

 

14. Rozliczenia pracowników, a KSeF

 

 • Odbieranie faktur przez pracownika w delegacji.
 • Jak rozdzielać faktury na te do rozliczenia pracownika?
 • System ERP, jak można go ustawić, żeby to dobrze rozdzielało? Czy jest potrzebny pracownik „rozdzielacz”?
 • „Wiszą faktury w systemie i nikt się do nich nie przyznaje”, czyli co robić dalej?
 • Faktura wystawiona na firmę, ale to zakup prywatny pracownika….jak się jej pozbyć?

 

15. Inne ważne przepisy:

 

 • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
 • Przekazywanie informacji o wystawianych fakturach lub odbiór faktur.
 • Zmiany w fakturach zaliczkowych.
 • WDT nowych środków transportu.

 

Pakiet szkolenia na przykładach wdrożenia

Część wdrożenia KSeF

16. Wdrożenie w biurze rachunkowym

 

 • Klienci z własnym systemem wystawiania faktur, ale bez systemu do odbioru faktur.
 • Klienci z własnym systemem wystawiania i odbioru faktur.
 • Klienci na papierowym obiegu.
 • Biuro rachunkowe z uprawnieniami do KSeF, ryzyka i sposób działania.
 • Worek faktur odebrany przez KSeF, czy można się pogubić?
 • Klient z jedną fakturą przychodową i kilkoma kosztowymi, czyli jak działać, żeby wszystkim było łatwo.
 • Pracownicy w biurze, a uprawnienia do KSeF.

 

17. Wdrożenie w firmie

 

 • Stworzenie systemu administracyjnego do zarządzania fakturami.
 • Dział wystawiania faktur lub fakturzystka.
 • Faktury zakupowe, czyli jak je odbierać bez ERP lub z ERP.
 • Rozliczenia pracownicze, czyli jak ustawić system zarządzania i rozdzielania faktur.
 • Nadawanie uprawnień pracownikom.
 • Pracownicy bez profili zaufanych, a KSeF.
 • Nadawanie i używanie tokenów.

 

6h materiałów video

Materiały dodatkowe

Kategoria: Podatki

KSeF krok po kroku

998,00 
Enrollment validity: 460 days

Program szkolenia

Podczas warsztatów omówione zostaną:

 • Wstęp do logowania.
 • Fakturowanie w KSeF.
 • Zakres podmiotowy.
 • Daty, terminy, formaty faktury ustrukturyzowanej.
 • Wysyłka i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych.
 • Awaria systemu KSeF.
 • Niedostępność systemu.
 • Kursy walut, a KSeF.
 • Korekty, a KSeF.
 • Nowe zasady dotyczące faktur papierowych i elektronicznych.
 • Duplikaty faktur elektronicznych i papierowych.
 • Sankcje w KSeF.
 • Oznaczanie płatności za faktury ustrukturyzowane.
 • Rozliczenia pracowników, a KSeF.
 • Inne ważne przepisy.
 • Wdrożenie w biurze rachunkowym.
 • Wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Materiały dodatkowe

 • Prezentacja
 • Wzory formularzy

Szkolenie poprowadzi Doradca podatkowy

Doradca podatkowy o nr wpisu 13829. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców podatkowych. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Autorka wielu publikacji książkowych, komentarzy. Szkoleniowiec i praktyk prawa podatkowego.

Patrycja Kubiesa

Trener | Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy o nr wpisu 13829. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców podatkowych. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Autorka wielu publikacji książkowych, komentarzy. Szkoleniowiec i praktyk prawa podatkowego.
zobacz profil trenera

Poznaj opinie naszych Klientów

Sprawdź również pozostałe kursy

Zobacz wszystkie kursy