Warsztaty Estoński CIT

Podczas warsztatów omawiamy księgowania w estońskim CIT.

Spotkania są na żywo. Nagrania dla uczestników będa udostępnione w panelu także przez rok czasu.

Podczas warsztatów omówione zostaną:

Warsztaty 1

Przygotowanie ksiąg rachunkowych

 1. Rok podatkowy i obrotowy czyli kazusy jak określać
 2. Wejście w trakcie roku
 3. Wejście od nowego roku podatkowego
 4. Wydłużony rok obrotowy
 5. Tworzenie planu kont
 6. Przygotowanie zestawienie kont pozabilansowych na przykładowym planie kont
 7. Przygotowanie wersji na kontach rodzajowych na przykładowym planie kont
 8. Przygotowanie kont kapitałowych na estoński CIT

 

 1. Zmiana w polityce rachunkowości
 2. Checklista do pilnowania kryteriów
 3. Omówienie procedury Klienta

 

Warsztaty 2

Wejście w trakcie roku

 1. Sporządzenie dodatkowego sprawozdania finansowego ( na bazie normalnego i zrobienie takiego na potrzeby wejścia w estoński CIT w aplikacji sprawozdania finansowe MF)
 2. Omówienie obowiązków informacyjnych w sprawozdaniu finansowym
 3. Dane bieżące i porównawcze w sprawozdaniu finansowym przy wejściu w trakcie roku
 4. Odroczony podatek w sprawozdaniu finansowym

 

Warsztaty 3

Księgowanie w estońskim CIT

 1. Paliwa i inne wydatki -ukryte zyski
 2. Paliwa i inne wydatki -wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
 3. Księgowanie rezerw w estońskim CIT
 4. Księgowanie ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą np. wydatki osobiste
 5. Księgowanie podatku od ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 6. Księgowanie podatku od ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością

 

Warsztaty 4

 1. Księgowania wyników finansowych
 2. Prezentacja kapitałów własnych
 3. Wypłata zysku, a ujawnienie na kontach i prezentacja w bilansie
 4. Zatrzymanie zysku na kapitale zapasowym, a ujawnienie na kontach i prezentacja w bilansie
 5. Omówienie pozycji wynik finansowy, kapitał zapasowy, rezerwowy, zysk niepodzielony, zysk bieżący
 6. Prezentacja podatku estońskiego w księgach

 

 

Warsztaty 5

Pierwszy rok na estońskim CIT pełny

Sporządzenie sprawozdania finansowego po zakończonym roku na estońskim CIT i przygotowanie go w aplikacji sprawozdania finansowe MF

 

Pierwszy rok na estońskim CIT niepełny

Sporządzenie sprawozdania finansowego po zakończonym roku na estońskim CIT i przygotowanie go w aplikacji sprawozdania finansowe MF

 

 1. Dane bieżące i porównawcze
 2. Przygotowanie wprowadzenia do sprawozdania finansowego
 3. Przygotowanie koniecznych not w sprawozdaniu finansowym
 4. Omówienie not niepotrzebnych w sprawozdaniu finansowym lub zmian tych not w estońskim CIT

 

Warsztaty 6

Case study krok po kroku

Omówienie obowiązków sprawozdawczych krok po kroku z warsztatów 1-5 na kazusach

 

 

 

12h materiałów video

Materiały dodatkowe

Kategoria: Podatki

Warsztaty księgowości estoński CIT

599,00 
Enrollment validity: 365 days

Program szkolenia

Podczas warsztatów omówione zostaną omówione księgowania

 • księgowanie wydatków
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • podatek w księgach rachunkowych
 • analiza kont i polityki rachunkowości

Materiały dodatkowe

 • Prezentacja

Szkolenie poprowadzi Doradca podatkowy

Doradca podatkowy o nr wpisu 13829. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców podatkowych. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Autorka wielu publikacji książkowych, komentarzy. Szkoleniowiec i praktyk prawa podatkowego.

Patrycja Kubiesa

Trener | Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy o nr wpisu 13829. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców podatkowych. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Autorka wielu publikacji książkowych, komentarzy. Szkoleniowiec i praktyk prawa podatkowego.
zobacz profil trenera

Poznaj opinie naszych Klientów

Sprawdź również pozostałe kursy

Zobacz wszystkie kursy