Warsztaty z podatku u źródła

Podatek u źródła to pięta achillesowa wielu osób. Dominuje podejście, miej certyfikat rezydencji to będzie ok… ale czy na pewno? Albo czy na pewno zawsze jest on potrzebny?

Odsetki, dywidendy, ale także reklamy, dyski zewnętrzne, aplikacja do projektowania, grafik, a może raportingi? Jak szukać i jak krok po kroku analizować obowiązki związane z WHT?

Podczas zajęć omówimy teorię, przeanalizujemy ośrodki pojawienia się podatku u  źródła, ale także weźmiemy na tapet konkretne przypadku krok po kroku. Adobe, Canva, wypłaty odsetek, i inne

Dostępne jest nagranie tego szkolenia. Nagranie szkolenia jest  dostępne bez ograniczeń czasowych.

Materiały i link do spotkania są udostępniane w strefie klienta w zakładce moje kursy. Dzień przed szkoleniem przychodzi także na maila przypominajka o szkoleniu.

Część teoretyczna

 

 1. Podatek u źródła, czyli jakie dochody podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
 2. Ograniczony, a nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli jak to zdiagnozować?
 3. Siedziba, miejsce zamieszkania lub zarządu w podatku CIT i PIT
 4. Odsetki w CIT i PIT oraz umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. Definicja odsetek
 6. Rodzaje płatności traktowane jak pożyczki ( odsetki od kredytów, od zobowiązań handlowych, karne, cash pooling)
 7. Spłata odsetek, a podatek u źródła
 8. Należności licencyjne w CIT i PIT oraz umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 9. definicja należności licencyjnych,
 10. poszczególne rodzaje należności licencyjnych:
  • znaki towarowe,
  • know-how,
  • licencje na programy komputerowe,
  • prawa do używania praw autorskich,
  • licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych,
  • użytkowanie urządzenia przemysłowego.
 11. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
 12. Definicja dywidendy
 13. Dywidendy, a inne wypłaty zysków
 14. Zwolnienie z podatku u źródła przy wypłacie dywidendy
 15. Beneficial owner, a podatek u źródła, analiza w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 16. Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi
  • wypłata odsetek, a pobór podatku u źródła ( jak uniknąć WHT i jak to zweryfikować)
  • wypłata należności licencyjnych, a pobór podatku u źródła ( jak uniknąć WHT i jak to zweryfikować)
  • wypłata dywidendy, a pobór podatku u źródła ( jak uniknąć WHT i jak to zweryfikować)
 17. obowiązki dokumentacyjne
  • oświadczenie płatnika
  • opinia o stosowaniu preferencji
 18. Omówienie oświadczenia płatnika w zakresie zwolnienia z obowiązku pobrania podatku u źródła
 19. Omówienie składania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji
 20. Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym:
  • zakres pojęcia „usługi o podobnym charakterze”
  • szczególne rodzaje usług niematerialnych
  • usługi doradcze,
  • usługi księgowe,
  • usługi badania rynku,
  • usługi prawne,
  • usługi reklamowe,
  • usługi zarządzania i kontroli,
  • usługi rekrutacji i pozyskania personelu,
  • udzielanie poręczeń i gwarancji
  • wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
 21. Certyfikat rezydencji:
  • a) definicja certyfikatów rezydencji,
  • b) rola certyfikatów rezydencji,
  • c) forma certyfikatów rezydencji,
  • d) data ważności certyfikatu rezydencji,
  • e) omówienie przykładowych certyfikatów.
 22. Problemy praktyczne związane z poborem podatku „u źródła”:
  • a) zakres pojęcia „wypłaty”,
  • b) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku „u źródła”,
  • c) pobrany podatek „u źródła” jako koszt uzyskania przychodu,
  • d) zasady ubruttowienia należności podmiotu zagranicznego.
 23. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:
  • a) deklaracja CIT 10Z / PIT 8AR,
  • b) informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R,
  • c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne.

 

Część praktyczna

24. Praktyczne przykłady wypłat odsetek lub dywidend, należności licencyjnych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych krok po kroku

  1. a) aplikacje typu Adobe
  2. b) Canva, programy do marketingu internetowego
  3. c) Wirtualne dyski np. Box do przechowywania danych
  4. d) Programy do projektowania
  5. e) usługi doradcze, zarządzania
  6. f) wypłata odsetek na rzecz podmiotu powiązanego, krok po kroku
  7. g) wypłata odsetek na rzecz podmiotów niepowiązanych
  8. g) wypłata dywidendy na rzecz podmiotu powiązanego, krok po krok

25. Pytania i odpowiedzi.

5h materiałów video

Materiały dodatkowe

Kategoria: Podatki

Warsztaty z podatku u źródła

599,00 
Enrollment validity: Lifetime

Program szkolenia

15.03.2024 9-14.00

Podatek u źródła to pięta achillesowa wielu osób. Dominuje podejście, miej certyfikat rezydencji to będzie ok… ale czy na pewno? Albo czy na pewno zawsze jest on potrzebny?

Odsetki, dywidendy, ale także reklamy, dyski zewnętrzne, aplikacja do projektowania, grafik, a może raportingi? Jak szukać i jak krok po kroku analizować obowiązki związane z WHT?

Podczas zajęć omówimy teorię, przeanalizujemy ośrodki pojawienia się podatku u  źródła, ale także weźmiemy na tapet konkretne przypadku krok po kroku. Adobe, Canva, wypłaty odsetek, i inne

 Szkolenie jest nagrywane, więc nie musisz być na żywo,

Materiały i link do spotkania są udostępniane w strefie klienta w zakładce moje kursy. Dzień przed szkoleniem przychodzi także na maila przypominajka o szkoleniu.

 

Materiały dodatkowe

 • Prezentacja

Szkolenie poprowadzi Doradca podatkowy

Doradca podatkowy o nr wpisu 13829. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców podatkowych. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Autorka wielu publikacji książkowych, komentarzy. Szkoleniowiec i praktyk prawa podatkowego.

Patrycja Kubiesa

Trener | Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy o nr wpisu 13829. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców podatkowych. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Autorka wielu publikacji książkowych, komentarzy. Szkoleniowiec i praktyk prawa podatkowego.
zobacz profil trenera

Poznaj opinie naszych Klientów

Sprawdź również pozostałe kursy

Zobacz wszystkie kursy