Czy pobierana opłata dodatkowa za parking stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT?

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w zakresie usług parkingowych. W momencie nieopłacenia biletu, pobierana jest opłata dodatkowa- sankcyjna. Przedmiotem sporu stało się, czy jest ona na gruncie podatku VAT traktowana jako odpłatna dostawa towarów, podlegająca opodatkowaniu. Okazuje się, że tak. Taka opłata dodatkowa powinna być podstawą do naliczenia VAT. Organ powołał się na wyrok TSUE z 20.01.2022 r. (C-90/20). Dodatkowo uznał,  że okoliczność, iż opłata kontrolna za nieprawidłowe parkowanie jest uznawania w prawie krajowym za karę, nie ma decydującego znaczenia dla kwalifikacji kwoty określonej z góry w umowie o świadczenie usług.

„Podsumowując, w przedstawionym stanie faktycznym, nałożenie kary umownej (w postaci opłaty dodatkowej) możliwe jest jedynie w przypadku nieregulaminowego skorzystania z parkingu (najmu miejsca parkingowego) i odwrotnie – nieregulaminowe skorzystanie z parkingu skutkuje nałożeniem kary umownej. Tym samym będzie spełniona przesłanka istnienia związku pomiędzy zapłatą przez korzystającego z parkingu określonej kwoty pieniężnej a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że zapłata tej kwoty będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, przedmiotowa kara umowna w postaci opłaty dodatkowej za brak biletu parkomatowego za wjazd na parking będzie stanowiła wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i w konsekwencji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 tej ustawy.” Pismo z dnia 15.05.2023 r., wydane przez: Szef Krajowej Administracji Skarbowej, DOP7.8101.32.2023.FMLM

Sprawdź pozostałe artykuły