Czy wygrana w konkursie ogłoszonym przez Internet może korzystać ze zwolnienia podatkowego?

Tak!

Ustawodawca uregulował, że zwolnieniu podlegają wygrane w konkursie. Art.21 ust.1 pkt 68 updof wskazuje, że zwolniona jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wygrana nie może przekraczać kwoty 2000 zł, by podlegała zwolnieniu. Jeżeli nie jest to wygrana w ramach dziedziny np. nauki czy dziennikarstwa musi być ogłoszona przez środki masowego przekazu. Co prawda ustawodawca wskazał jedynie prasę, radio i telewizję, jako taki kanał, niemniej jednak należy zauważyć, że Internet również stanowi środek masowego przekazu. Mimo, że nie został wymieniony, jako umożliwiający skorzystanie ze zwolnienia, interpretacje indywidualne uznają, że warunek do skorzystania ze zwolnienia jest spełniony.

„Zatem zwolnieniu, określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 2000 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) – w tym przypadku – przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego – niewymagającego rejestracji – portalu internetowego.” Pismo z dnia 4.07.2023 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-KDIL2-1.4011.277.2023.3.DJ

Sprawdź pozostałe artykuły