Opublikowano wzory formularzy TRP za rok 2022.

31.10.2023 | Patrycja Kubiesa

Ministerstwo Finansów tuż przed upływem terminu na sporządzenie informacji o cenach transferowych opublikowało nowe wzory.

Są one dostępne na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/udostepnienie-formularzy-interaktywnych-online-tzw-formularzy-webowych-tpr-c-5-oraz-tpr-p-5-301023/

Przypomnijmy, że informacja o cenach transferowych ma zastosowanie do podmiotów realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi lub krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową.

Podatnicy mają w takim przypadku, obowiązek analizy, czy są zobowiązani do sporządzenia:

  • Local file
  • Master file
  • TPR

Termin na sporządzenie informacji o cenach transferowych upływa z ostatnim dniem listopada 2023 roku, przy czym Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad przedłużeniem tego terminu.

Sprawdź pozostałe artykuły