Prace nad zmianą JPK w związku z KSeF od 1 lipca 2024 roku trwają.

Ministerstwo Finansów przystąpiło do prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie JPK w związku z planowanym wejściem w życie KSeF od 1 lipca 2024 roku.

Jak wynika z informacji na stronie Ministerstwa Finansów prace zmierzają do”

  • dostosowania do zmian w zakresie terminów zwrotu VAT (uwzględnienie skrócenia podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni),
  • wprowadzenia do JPK_VAT z deklaracją numeru identyfikującego fakturę w KSeF,
  • oznaczania faktur wystawianych w czasie awarii KSeF i braku dostępności do tego systemu.

Jak wynika więc z prac, Ministerstwo Finansów spieszy się z przygotowaniem na 1 lipca 2024 roku:)

Link do projektu rozporządzenia:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378155/katalog/13012979#13012979

Sprawdź pozostałe artykuły