Ulga termomodernizacyjna nie dla klimatyzatorów?

Okazuje się, że sprawa nie jest taka oczywista. W 2023 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dwie odmienne interpretacje indywidualne odnośnie klimatyzatora z funkcją ciepła. Niestety zdanie zmieniło się na niekorzyść podatnika. Spójrz na dwie interpretacje poniżej, które są odmienne, a wydane w tym samym roku podatkowym.

Interpretacja z września 2023

„Wydatki na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania nie zostały uwzględnione w powołanym rozporządzeniu. Wobec powyższego należy uznać, że wydatków poniesionych na zakup takiego klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, czy działającego na tej samej zasadzie jak pompa ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne.

W konsekwencji stwierdzić należy, że nie będzie Panu przysługiwać w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość odliczenia wydatków poniesionych na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania.” 0111-KDSB2-1.4011.384.2023.1.KBK

Interpretacja z lutego 2023

„Tym samym prawo do ulgi (odliczenia) w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie przysługiwać, jeżeli podatnik w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków poniósł wydatki na zakup i montaż klimatyzacji, która jest pompą ciepła lub ma wbudowaną pompę ciepła oraz wykaże związek poniesionego wydatku z ww. przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. W konsekwencji-jak Pani wskazała – klimatyzacja z funkcją grzania jest wyposażona w pompę ciepła i ww. urządzenie przyczyni się do ograniczenia zużycia paliw kopalnianych do ogrzewania Pani budynku mieszkalnego jednorodzinnego, to poniesione wydatki na zakup i montaż ww. klimatyzatora z funkcją ogrzewania można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej na podstawie art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym będzie Pani mogła odliczyć ww. wydatki w zeznaniu rocznym składanym za 2022 r.” 0114-KDIP3-2.4011.1118.2022.3.AC

Sprawdź pozostałe artykuły